Příprava na pohovor

Chcete pracovat v některé z německy mluvících zemí a víte, že předtím budete muset absolvovat pohovor v němčině? 

Napsali jste si do životopisu, že ovládáte němčinu a teď vás čeká pohovor právě v cizím jazyce?

Víte, že Vaše znalost německého jazyka není až tak dobrá, ale chcete se dobře připravit a získat nové pracovní místo?

 Pohovor se blíží a vy se klepete strachy a tušíte, že to nebude jen tak jednoduché?

Která situace je pro vás aktuální? 

Tak jako tak musíte DODRŽOVAT URČITÉ ZÁSADY, které vám  pomůžou vést úspěšný pohovor.

 Na jaké časté otázky se Vás určitě zeptají?

Neváhejte nás kontaktovat - rádi Vás na pohovor připravíme.

K O N T A K T