Chce být Vaše firma také úspěšná na německém trhu? 

K O N T A K T U J T E    N Á S 

Nabízíme pomoc českým podnikatelským subjektům při pronikání na německý trh:

  • jednání a vystupování jménem Vaší firmy
  • překladatelské a tlumočnické činnosti
  • prosadíme Vaši konkurenční výhodu
  • zhodnocení konkurenceschopnosti výrobku
  • vyhledání vhodného odběratele, obchodního zástupce či distributora


V souvislosti s migrací za prací po státech EU se hovoří o tzv. formuláři A1. 


K čemu slouží a jak a proč si o něj zažádat ?


Pokud se chystáte vycestovat za prací do zahraničí, přesněji řečeno do některého z členských států EU, pravděpodobně si kladete otázku, jak to bude s Vaším sociálním a zdravotním pojištěním?


Výjezd na kratší dobu
Je jedno, jestli se jedná o výjezd OSVČ nebo pracovníka vyslaného svým zaměstnavatelem, žádost budete muset podat tak jako tak. Ještě donedávna platilo, že v případě, že se jednalo o skutečně krátkodobý pracovní pobyt v zahraničí (zpravidla ne delší než jeden týden), například vyslání na meeting, konferenci, teambuilding apod., nebylo potřeba o tento formulář žádat, a to z hlediska náročnosti jeho vyplňování a čekací lhůty (většinou je jedná o cca 30 dnů). 

Došlo ale k některým změnám v evropské legislativě, proto se dnes doporučuje, si o formulář zažádat i v takovýchto případech. V případě, že bude pracovník na cestu do zahraničí vyslán ze dne na den, je vhodné u sebe mít alespoň orazítkovanou kopii podané žádosti. V případě, že by tomu tak nebylo, hrozí zahraniční společnosti, ke které je pracovník vyslán, sankce ve formě pokut.


K příslušnému dokumentu také musíte doložit všechny potřebné přílohy:P R O  Z A M Ě S T N A N C E

- společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

K příslušnému dokumentu také musíte doložit všechny potřebné přílohy:


  • ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (v případě zaměstnance)
  • ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům vystaveného zahraniční institucí, pokud bylo ve vztahu k období této žádosti takové potvrzení vystaveno
  • ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v České republice (pokud je zde vykonávána činnost) a v zahraničí
  • čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (přikládá se k žádosti o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům, pokud má žadatel zahraničního zaměstnavatele)

Jestliže se bude jednat o pracovní výjezd na kratší dobu, tzn. maximálně na dobu 2 let, můžete zažádat o formulář A1 neboli Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, který slouží k osvědčení o Vaší příslušnosti k právním předpisům (tj. ve které členské zemi si pracovník, respektive podnikatel, hradí sociální a zdravotní pojištění). O S V Č  

žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení


ZAMĚSTNANEC KTERÝ JE SOUČASNĚ OSVČ

- společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení


Tyto dokumenty je možno STÁHNOUT   ZDE 

potřebujete pomoc s formulářem?

K O N T A K T  


Po vyplnění už jen čekáte na potvrzení Vaší žádosti a v případě, že tomu tak je, můžete bezproblémově vycestovat. Důležité je také vědět, že kromě Vás může být pojištěním kryta i Vámi vyživovaná osoba, případně rodina.