POTVRZENÍ PRO ŘIDIČE KAMIONŮ

26.03.2020

AKTUÁLNÍ (27. března 2020):
❗❗Důležité změny pro řidiče mezinárodní nákladní a nákladní dopravy❗❗

Řidiči kamionů budou s okamžitým účinkem uznáni pouze tehdy, budou-li prokazatelně aktivní v mezinárodní nákladní dopravě , tj. Kteří skutečně jedou přes vnitřní hranice EU. Řidiči kamionů, kteří cestují do Německa za prací v vnitrostátní nákladní nebo osobní dopravě, se nyní považují za dojíždějící.

Kromě toho již cestující s vámi nemohou cestovat (na rozdíl od předchozí praxe). Cestující již proto nepodléhají výjimkám.

Všechny zvláštní předpisy jsou zveřejněny »na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR a na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR .

Za mezinárodní dopravu nelze pokládat, pokud:

osoba jede osobním autem (nebo více osob dodávkou) do zahraničí/nebo cizinci do ČR a vykonávají práci v dopravě v rámci jednoho státu - např řidič přejede osobním autem do Německa, kde týden jezdí s kamionem vnitrostátní dopravu a poté se na víkend vrací do ČR, nebo v Německu jezdí celý týden autobusem apod.
Toto nesplňuje požadavek na mezinárodní dopravu. V takovém případě jsou tyto osoby v režimu pendlerů , pokud splňují podmínky pro pendlery (a se všemi pro ně platnými omezeními)

https://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-doprava.aspx VYJÍMKA PRO ŘIDIČE KAMIONŮ A DALŠÍ
Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení neplatí na:

řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami
Řidiči kamionů nebo jiných nákladních vozidel - rozhoduje označení vozidla jako nákladního (tzn. i dodávky a malá nákladní auta) - v CZ situaci označení N1 nebo N2 v technickém průkazu vozidla.

Uvedené profese - platí, že se jedná jak o ty, kteří fakticky v nákladním voze nebo lodi, vlaku překračují státní hranici ČR tak o ty, kteří jedou do zaměstnání - např. lodníci jedoucí osobním vozem z Děčína do Hamburku, řidič jedoucí osobním vozem pro kamion - v těchto případech je však NUTNÉ tuto skutečnost doložit - např. nejlépe potvrzením - potvrzení je vyvěšeno na webu MVČR!... zde níže v odkazu...v rámci tohoto potvrzení je kolonka i pro řidiče zaměstnance vezoucí např. lodníky na místo a zpět.

Řidiče kamionu nebo např. Posádku nákladního plavidla může vést řidič osobního vozu dodávky nebo autobusu.

formulář pro řidiče kamionů ke stažení zde: