KDO JE PENDLER?

20.03.2020

KDO JE PENDLER? 

Občan ČR nebo občan EU s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR prokazatelně pravidelně v četnosti nejméně 3x v týdenním cyklu překračující vnitřní hranice se sousedním státem ČR mající potvrzení pro přeshraniční pracovníky a "knížku přeshraničního pracovníka" - obojí na webu mvcr.cz (tzn. přeshraniční pracovníci/pendleři) za účelem výkonu práce ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice s uvedenou zemí.Jedná se o tzv. pendlery.

Definice obsahuje několik podmínek:

  1. pravidelné překračování vnitřních hranic - pravidelností je myšleno překračování hranice alespoň 3x týdně v jednom směru. Pravidelností nejsou týdenní nebo delší turnusy - v těchto případech osoby zjevně mohou setrvávat bez obtíží na jiném místě a nemusí po dobu nouzového stavu hranice překračovat.
  2. pendlerem je jak zaměstnanec, tak podnikatel - i podnikatel musí pravidelně překračovat dle bodu A).
  3. místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice (neměří se od hraničního přechodu, kde osoba překračuje ani od místa, kde bydlí) - měřeno vzdušnou čarou
  4. pendler musí mít potvrzení od zaměstnavatele - visí i v německé a anglické verzi na webu MV. Podnikatel si rovněž potvrzení vystaví. Pendlerství je tudíž pouze za účelem výkonu práce - nikoli např. za účelem péče o babičku.
  5. každý pendler musí mít tzv. knížku přeshraničního pracovníka, visí i v německé a anglické verzi na webu MV.
  6. pendlerstvím je pouze situace, kdy je o výkon stálého zaměstnání. Pendlerstvím tedy není, kdy je místo výkonu práce měněno dle místa výkonu zakázky.
  7. pendlovat nemůže cizinec, který není občanem EU.
  8. pendler občan EU nemusí mít v ČR povolený přechodný nebo trvalý pobyt, ale musí skutečně na území ČR žít.
  9. pendlerem není např. osoba jezdící z Polska pracovat do Německa, která si přes ČR pouze zkracuje cestu, pendlerem rovněž nejsou např. osoby jezdící z Polska pracovat do Rakouska,
  10. pendlerstvím rovněž není, kdy např. osoba ze Slovenska si jezdí nejprve vyzvedávat nářadí do ČR, aby pak jela pracovat do Rakouska.

Informace pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery) jezdící za prací do sousední země
Přeshraniční pracovník (pendler), který může jezdit do zaměstnání do sousedního státu, je od 21. března od půlnoci povinen předložit při přechodu státní hranice potvrzení pro přeshraniční pracovníky (platí již dnes) + NOVĚ - "knížku přeshraničního pracovníka" - do této "knížky" bude Policie ČR dávat razítko jak na výstupu, tak na vstupu na území ČR - cílem je prokazování pravidelnosti a četnosti překračování státní hranice. Pendler je ten, kdo jezdí pravidelně za hranice max. 100 km od hranice, pravidelností je podle výjimek sdělených ministrem vnitra četnost alespoň 3x v týdnu (tzn. 3x překročené hranice v jednom směru).

Vláda dne 18. března 2020 schválila usnesení, které nařizuje všem pendlerům, aby omezili pobyt na území ČR na nezbytně nutné potřeby. 

Pendleři na území ČR nemohou: vykonávat nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, vykonávat cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc), vykonávat cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, vykonávat pobyt v přírodě nebo v parcích. Jsou povinní dodržovat všechna ostatní opatření, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály..). Všichni pendleři dále musí strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění. 

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cestovani