EXPORT

Základ úspěchu podnikatelských aktivit na trhu spočívá v připravenosti a porozumění německému obchodnímu prostředí s 82,3 miliony obyvatel. Tento trh je nejdůležitějším trhem v Evropské Unii a čtvrtou největší ekonomikou světa.

Vstup na trh v Německu usnadňuje českým vývozcům do značné míry skutečnost, že Česká republika je integrální součástí Evropské Unie a tím i evropského hospodářského prostoru.

Nabízíme pomoc českým podnikatelským subjektům při pronikání na německý trh:

  • jednání a vystupování jménem Vaší firmy
  • překladatelské a tlumočnické činnosti
  • prosadíme Vaši konkurenční výhodu
  • zhodnocení konkurenceschopnosti výrobku
  • vyhledání vhodného odběratele, obchodního zástupce či distributora

  • Je nám dobře známé německé prostředí, mentalita, nákupní zvyklosti, jazykové i kulturní odlišnosti mezi spolkovými zeměmi.
  • Na německých projektech využíváme služeb rodilých mluvčí, naši členové týmu mají výbornou znalost německého jazyka slovem i písmem.
  • Vlastníme obsáhlou databázi  obchodních partnerů a kontaktů. 


Přesto, že je Německo blízkým trhem, je velmi náročný a vládne na něm tvrdý konkurenční boj. Šanci na úspěch mají především firmy nabízející kvalitní produkci se správnou a propracovanou aktivní propagací. 


J s m e   t u   p r o   V á s 

K O N T A K T