EXPORT

Základ úspěchu podnikatelských aktivit na trhu spočívá v připravenosti a porozumění německému obchodnímu prostředí s 82,3 miliony obyvatel. Tento trh je nejdůležitějším trhem v Evropské Unii a čtvrtou největší ekonomikou světa.

Vstup na trh v Německu usnadňuje českým vývozcům do značné míry skutečnost, že Česká republika je integrální součástí Evropské Unie a tím i evropského hospodářského prostoru.

Nabízíme pomoc českým podnikatelským subjektům při pronikání na německý trh:

  • jednání a vystupování jménem Vaší firmy
  • překladatelské a tlumočnické činnosti
  • prosadíme Vaši konkurenční výhodu
  • zhodnocení konkurenceschopnosti výrobku
  • vyhledání vhodného odběratele, obchodního zástupce či distributora

Přesto, že je Německo blízkým trhem, je velmi náročný a vládne na něm tvrdý konkurenční boj. Šanci na úspěch mají především firmy nabízející kvalitní produkci se správnou a propracovanou aktivní propagací.


Jsme tu pro Vás

K O N T A K T