Aktuálně

17.3.2020

VYJÍMKA PRO ŘIDIČE KAMIONŮ A DALŠÍ
Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení neplatí na:

řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami
Řidiči kamionů nebo jiných nákladních vozidel - rozhoduje označení vozidla jako nákladního (tzn. i dodávky a malá nákladní auta) - v CZ situaci označení N1 nebo N2 v technickém průkazu vozidla.

Uvedené profese - platí, že se jedná jak o ty, kteří fakticky v nákladním voze nebo lodi, vlaku překračují státní hranici ČR tak o ty, kteří jedou do zaměstnání - např. lodníci jedoucí osobním vozem z Děčína do Hamburku, řidič jedoucí osobním vozem pro kamion - v těchto případech je však NUTNÉ tuto skutečnost doložit - např. nejlépe potvrzením - potvrzení je vyvěšeno na webu MVČR!...nebo zde níže v odkazu...v rámci tohoto potvrzení je kolonka i pro řidiče zaměstnance vezoucí např. lodníky na místo a zpět.

Řidiče kamionu nebo např. Posádku nákladního plavidla může vést řidič osobního vozu dodávky nebo autobusu.

formulář pro řidiče kamionů ke stažení zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx 

16.3.2020

KDO JE PENDLER?  (aktualizace)

Občané ČR nebo cizinci s povoleným přechodným nebo trvalým pobytem v ČR prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, tzn. přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice.

Definice obsahuje několik podmínek: 

A) pravidelné překračování vnitřních hranic - pravidelností je myšleno téměř každodenní překračování hranice nebo ve směnném provozu. Pravidelností nejsou týdenní nebo delší turnusy - v těchto případech osoby zjevně mohou setrvávat bez obtíží na jiném místě a nemusí po dobu nouzového stavu hranice překračovat.

 B) pendlerem je jak zaměstnanec, tak podnikatel - i podnikatel musí pravidelně překračovat dle bodu A) 

C) místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice (neměří se od hraničního přechodu, kde osoba překračuje ani od místa, kde bydlí) - měřeno vzdušnou čarou

 D) pendler musí mít potvrzení od zaměstnavatele - visí i v německé a anglické verzi na webu MV nebo zde. Výjimečně lze prokázat i jinak - např. pracovní smlouvou. Podnikatel obdobně.

 E) pendlerem není např. osoba jezdící z Polska pracovat do Německa, která si přes ČR pouze zkracuje cestu 

F) pendler občan EU nemusí mít v ČR povolený přechodný nebo trvalý pobyt

16.3.2020

BAVORSKO VYHLÁSILO NOUZOVÝ STAV

Německá spolková země Bavorsko kvůli nákaze nového typu koronaviru s okamžitou platností vyhlásila NOUZOVÝ STAV V pondělí to oznámil bavorský premiér Markus Söder. Od úterý budou uzavřeny všechna kina, kluby, spolky, sportoviště či hřiště, fungovat nadále mohou restaurace a jídelny, jejich provoz je ale omezen na dobu od 6.00 do 15.00.
Od pondělí jsou v Bavorsku uzavřené všechny školy a školky. "Situace je velmi vážná a mění se každým dnem, bohužel ale ne k dobrému," řekl Söder.
Součástí preventivních kroků jsou uzavírky obchodů, hospod či kulturních zařízení. Část zákazů začne platit od úterý, kdy zavřou bary či plavecké stadiony, od středy pak skončí prodej i v obchodech, které nejsou nezbytné pro zajištění základních potřeb obyvatelstva.
Naopak obchody a instituce nezbytné pro zajištění základního fungování země, jako jsou supermarkety s potravinami, drogerie, lékárny, čerpací stanice či banky, mohou moci být v týdnu otevřené až do 22.00. Fungovat budou moci také v neděli.
V případě restaurací a jídelen, jejichž provozní doba je omezena, musí být zachován rozestup mezi hosty. 


16.3.2020

HRANIČNÍ PŘECHOD BOŽÍ DAR - OTEVŘEN


Vláda rozšířila počet míst, kde je možné překročit státní hranici s Německem. Vyšla tak vstříc zejména lidem pracujícím v Německu, kteří rozšíření požadovali. V Karlovarském kraji jsou tři otevřené hraniční přechody.

V Karlovarském kraji dochází k rozšíření míst, kde lze překročit vnitřní hranice České republiky s Německem. Nově se jedná se o hraniční přechod Boží Dar (CZE) - Oberwiesenthal (DEU). "Přechod je určen především pro pendlery a bude otevřen v době od 5:00 do 23:00 hodin," sdělila policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Česká republika dne 12. března 2020 uzavřela hranice se sousedními státy. Zamezila tak volnému vstupu osob z rizikových oblastí Evropy za účelem zamezení dalšímu šíření nákazy koronavirem. Na sedmi hraničních přechodech mezi Českou republikou a Německem a čtyřech hraničních přechodech Rakouskem je povolen přesun pouze výjimkám. Mezi výjimky, kterým je přesun mezi státy povolen, jsou také příhraniční pracovníci ( do 100 km ).

Výjimkou jsou občané České republiky, kteří dojíždějí za prací do některého ze sousedních států. Přejet přes hranice však smí pouze ti, kdo se na hranicích prokáží potvrzením o zaměstnání v zemi, do které vjíždějí.

Aktuálně je povoleno opustit území České republiky pouze řidičům kamionů a nákladních vozidel, které zajišťují přepravu potravin a dalších důležitých komodit z nebo do jiných států. Přes hranice smí přejet vlakové čety, řidiči nákladních vozidel a kamionů, piloti letadel a příslušníci záchranných sborů. Hranice jsou zcela uzavřené pro autobusy a vozidla přepravující více než 9 osob. Občané České republiky, kteří se aktuálně nacházejí v některé z rizikových oblastí a pro cestování využívají hromadnou dopravu, se smějí vrátit pouze do pátku. Od půlnoci 13.3.2020 na sobotu je umožněn návrat pouze těm, kteří pro návrat využijí vozidlo osobní přepravy.


Potvrzení v česko německé verzi  (oficiální vzor) zde:


Typové situace při překračování hranic - stav k 13. 3. 2020 - 17 hod. - budeme aktualizovat v závislosti na vývoji situace a případných usneseních vlády o dalších opatřeních


Kde je možné si žádat o výjimku z omezení v cestování?
Ministerstvo vnitra nevyřizuje individuální žádosti. Výjimky jsou taxativně vymezené, informace jsou zveřejněny na webu.

Kdo je pendler?
Pendler je osoba prokazatelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice (nikoliv od hraničního přechodu). Musí jít o pravidelné překračování hranice několikrát týdně.

Mám trvalé bydliště v ČR i v Německu. Mohu cestovat mezi mými trvalými bydlišti?
Můžete (na hranicích je potřeba prokázat povolení k pobytu v Německu), nicméně po návratu do ČR se na Vás vztahuje povinná karanténa.

Jezdíme z Hrádku nad Nisou do Žitavy do práce. Ale přechod pro pendlery je daleko a přes Polsko nemůžeme. Co máme dělat?
Závisí na regulaci na polské straně.

Může německý jednatel nebo management české firmy s německým kapitálem jezdit do Česka jako pendler i když je sídlo firmy například v Praze?
Pokud německý občan pracuje v České republice ve vzdálenosti do 100 km od hranic, pak ano. Pokud dojíždí např. do Prahy, pak nesplňuje definici pendlerství.

Pro českou firmu pracuji český dřevorubec na IČO v německém lese. Mohu do Německa vycestovat jako pendler?
Ano, ale musíte splňovat podmínku pendlerství (100 km od hranic, pravidelnost - po-pá, potvrzení o zaměstnání).

Jsme česká firma a pravidelně dovážíme zboží do Mnichova, můžeme alespoň na hranicích přeložit zboží?
Pro nákladní kamionovou dopravu platí výjimka z krizového opatření vlády. Zboží můžete přes hranice převážet kamiony bez omezení.

Musí se pendleři hlásit na pravidelné kontroly?
Ne

Jsem občan Slovenska bez povolení k pobytu na území ČR. Pravidelně dojíždím za prací 30 km od ČR hranic do Rakouska.
Bohužel to není možné, nespadáte do výjimek.

Můžu jako nezletilý občan z EU setrvat po dobu nouzového stavu v České republice?
Ano, můžete.

Můžu jako cizinec cestovat z rizikové země do země původu přes území ČR?
Bohužel to není možné, kontaktuje prosím zastupitelský úřad země původu v zemi, ve které se nacházíte.

Ve výjimkách ze zákazu překročení státní hranic jsou uvedeni kapitáni a posádky lodí. Je myšleno pouze ty posádky, které na lodi překračují česko-německou hranici nebo obecně "šífáky", kteří se naloďují třeba v Německu nebo Nizozemsku?
Jsou myšleny pouze lodě překračující česko-německou hranici.

Jak mohu využívat a kontrolovat svůj majetek, když mám například nemovitosti za hranicemi? Jak mohu tento zájem prokázat v případě, že mi cesty přes hranice budou zakázány?
V této situaci nelze vykonávat kontrolu majetku, který vlastní čeští občané v zahraničí, pokud se nejedná o mimořádnou situaci (požár). V tomto případě musí osoba na hranicích prokázat, že se opravdu jedná o mimořádnou situaci.

Jak můžu jako český občan využívající lékařskou pomoc v zahraničí navštívit svého doktora?
Čeští občané nemohou po dobu vyhlášení nouzového stavu využívat lékařskou pomoc v rizikových zemích, pokud se nejedná o mimořádnou situaci. V takovém případě musí osoba na hranicích prokázat, že se o mimořádnou situaci opravdu jedná.